Kinh nghiệm lái xe - Chọn lựa khe hở an toàn khi băng qua giao lộ - Chọn lựa khe hở an toàn khi vượt xe khác

Chỉ mục bài viết
Kinh nghiệm lái xe
Giữ khoảng cách giữa hai xe an toàn
Giữ khoảng cách an toàn hai bên và phía sau
Chọn lựa khe hở an toàn - Chọn lựa khe hở an toàn khi rẽ
Chọn lựa khe hở an toàn khi băng qua giao lộ - Chọn lựa khe hở an toàn khi vượt xe khác
Quay liếc dò chừng nguy hiểm
Tất cả các trang

2.6 Chọn lựa khe hở an toàn khi băng qua giao lộ 

          Băng qua giao lộ cũng gần phức tạp như là rẽ trái. Bạn cần trông chừng xe cộ chạy bên phải, bên trái tới và xe chạy ngược chiều có thể rẽ trái, như vậy khiến bạn rất căng thẳng, đặc biệt khi giao lô sắp băng qua rất đông xe và có nhiều xe chạy nhanh. Từ vị trí dừng xe phải có ít nhất 3 giây để băng qua một giao lộ trên đường 2 chiều, có nghĩa là bạn cần ít nhất khe hở 3 giây giữa xe của bạn và các xe chạy từ phía trái tới. Bạn cũng cần khe hở lớn hơn ít nhất là 4 giây cho xe cộ phía bên phải, để cho bạn băng qua giao lộ được an toàn mà không gây cho xe chạy ngang phải phanh hay lạng lách tránh xe của bạn.

          Bạn có thể cần ít thời gian hơn để băng qua giao lộ nếu xe của bạn đang chạy. Đây có thể là trường hợp chạy tới khi co biển đề chữ “Hướng xe ưu tiên” ở giao lộ và có thể tiếp tục chạy qua mà không ngừng. Tuy nhiên hãy thận trọng vì khó có thể xác định được tốc độ của bạn và tốc độ của xe chạy từ phía bên phải, bên trái tới. Nếu có nghi ngờ gì thì dừng xe lại và băng qua giao lộ khi bạn chắc chắn là khe hở đủ lớn.

          Tóm tắt: Chọn lựa khe hở an toàn khi băng qua giao lộ

·        Khi băng qua giao lộ thông thường trong khu vực tốc độ 60km/giờ, bạn cần khe hở ít nhất như sau:

-         3 giây cho phía trái (khoảng 50m)

-         4 giây cho phía phải (khoảng 70 mét)

·        Nếu khe hở không đủ lớn, đừng đi và hãy đợi đến khi an toàn.

2.7 Chọn lựa khe hở an toàn khi vượt xe khác

          Khi vượt các xe khác là việc làm nguy hiểm. nếu bạn quyết định sai khe hở cần để vượt qua an toàn thì bạn có thể đâm vào đầu xe đi ngược chiều. Tai nạn đâm đối đầu thường rất trầm trọng vì tốc độ là tốc độ của 02 chiếc xe cộng lại – xe của mình và xe của người khác. Thí dụ đâm trực diện đối đầu khi cả 02 xe đang chạy với tốc độ 50km/giờ thì tốc độ đâm xe là 100km/giờ tương đương với lái xe đâm vào một vật đang đứng yên ở 100km/giờ.

          Rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc liên quan tới việc đâm đối đầu trực diện khi 2 xe chạy ngược chiều nhau. Điều này cho thấy rằng đối với người lái xe, việc xác định khoảng chách an toàn với xe khác đang chạy ngược chiều với xe của bạn bao giờ cũng là việc hệ trọng.

          Bạn cũng cần khoảng cách để tránh đâm với chiếc xe bạn đang vượt. Chọn lựa khe hở an toàn để vượt là một kỹ năng nhận biết an toàn chủ yếu. Nên nhớ rằng khi vượt đừng chạy quá tốc độ giới hạn.

          Tóm tắt: Chọn lựa khe hở an toàn khi vượt xe khác

·        Vượt an toàn là điều khó, nếu bạn tháy hoặc cảm thấy không an toàn thì đừng vượt và đợi cho tới khi an toàn đã.